בעולם התורה ערכו השבוע עצרות תפילה וזעקה לרפואתו השלימה של מרן ראש הישיבה שליט"א
בהוראת מרן עמוד ההוראה הגר"ע אויערבאך שליט"א אליו הצטרפו גדולי ישראל שליט"א נאמרים בכלל המוסדות מידי יום פרקי תהילים לרפואתו השלימה של מרן רבי אשר בן לאה לרפו"ש.
בנוסף, בשבוע האחרון, עקב תחילת ההליך הרפואי התקיימו עצרות תפילה בהיכלי התורה, בישיבת פוניבז’ נערכה עצרת תפילה בליל ב’ בהשתתפות רבני הישיבה שליט"א,
בנוסף בישיבות חדרה, חברון החדשה, גרודנא, באר מרדכי, היכל יוסף שלום, מעלות התורה, דעת אליהו, ועוד נערכו תפילות רבים ועצרות התעוררות לרפואתו השלימה.
כמו"כ בישיבות קטנות, תלמודי תורה, בתי יעקב, והסמינרים של בני תורה התקיימו תפילות נרגשות לרפואתו השלימה של מרן רבי אשר בן לאה בתושח"י.
מודעת תפילה פוניבז.jpg
מודעת תפילה בישיבת פוניבז’.