@חסידים-הראשונים אמר בה' אלול יומא דהילולא העשירי של כ"ק האדמו"ר החוקי חיים משומרי אמונים זצ"ל:

בחצר הקודש שומרי אמונים ציינו ביום חמישי ה’ אלול את יומא דהילולא קדישא של הרבי הקדוש משומרי אמונים זיע"א בעל ‘חוקי חיים’ בצל נכדו ממשיך דרכו בקודש האדמו"ר משומרי אמונים.

בליל ההילולא נכנס הרבי לתפילת מעריב בהיכל ביהמ"ד הגדול ועבר לפני התיבה לתפילת מעריב ואמר את הקדישים לרגל ההילולא. קהל החסידים הסבו לסעודת מצוה כיד המלך והעלו עובדות וזיכרונות מבעל ההילולא, בחורי הישיבה והחבורות התוועדו בסוכת ביהמ"ד ושמעו דרשות זיכרון מיוחדות מראשי החבורות.

הרבי נכנס לטיש בהיכל ביהמ"ד הגדול ונשא דברים במשנתו של בעל ההילולא ועל הנהגתו בכוחו הגדול לפעול ישועה ורחמים בחיים חיותו ובוודאי אף לאחר פטירתו ובפרט ביום ההילולא. לאחר מכן ערך את סיום הש"ס שנלמד על ידי כל החסידים.262dbdba46086e72b76b.jpg 39810561ebcab9556905.jpg 79f19f47640b5757a88b.jpg ee7cf6816d745cb9be61.jpg 1160946680b4ed6b87bc.jpg d7ef02b335bca8f29fd7.jpg 5a2dd038b103f4db9ffd.jpg 53c031440e133b6f1132.jpg 8bb999c205421ff7ac83.jpg