@חסידו-של-עולם-0 גם הצד השני לא בעד תמונות יש פה משהו שבשמחות אצל האדמו"ר מבוהוש שליט"א מחוסר ברירה הוא מתיר גם לא באופן מופרז אבל אני מדבר רק על החתן מאל שבת שבע ברכות שבזה ודאי שלא מסכים כנראה מצלמים על ידי מצלמה נסתרת שלא ישימו לב אחרת היה קם קול זעקה