כ"ק אדמו"ר שליט"א בשמחת התנאים לחתן ישראל רפפורט ני"ו בן הר"ר אהרן רפפורט הי"ו
01 אדש בשמחת התנאים של ישראל רפפורט.jpg 02 אדש בשמחת התנאים של ישראל רפפורט.jpg 03 אדש בשמחת התנאים של ישראל רפפורט.jpg 04 אדש בשמחת התנאים של ישראל רפפורט.jpg 05 אדש בשמחת התנאים של ישראל רפפורט.jpg