@שמעון-2 אמר בנספח | זופניק בכיכר >> תגובות ובקשות:

מהדורת זופניק בכיכר פרשת ויקרא תשפ"ג

אף פעם לא מאוחר… (בפרט בשעון קיץ)